Szkolenie miało formę wykładu interaktywnego z intensywną burzą mózgów. Pokaz z objaśnieniem i instruktażem, był przećwiczony przez każdego pracownika z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego tj. fantomy.
Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Pracownicy po szkoleniu potrafią ocenić sytuację, skutecznie wezwać pomoc, samodzielnie stosować zabiegi ratujące życie.
Kluczowe aspekty szkolenia obejmowały takie panele jak:
- podstawy anatomii
- bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
- zadławienia
- pozycja boczna bezpieczna
CERTYFIKAT (279,70 Kb, aby pobrać plik, musisz być zalogowany)
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Sine Konimpex Invest