CBS

Nazwa handlowa CBS Rubbex
Inne nazwy HBS (CBS/CZ)
Nazwa chemiczna N-cykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenoamid N-cykloheksylo-1,3-benzotiazolo-2-sulfenoamid
Numer CAS 95-33-0
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(230,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(261,18 Kb)

DCBS

Nazwa handlowa DCBS Rubbex
Inne nazwy DZ
Nazwa chemiczna N,N’-dicykloheksylo-2-benzotiazol sulfonamid
Numer CAS 4979-32-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(113,41 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(185,67 Kb)

DPG

Nazwa handlowa DPG Rubbex
Inne nazwy D
Nazwa chemiczna 1,3-difenyloguanidyna
Numer CAS 102-06-7
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(94,13 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(331,09 Kb)

DPTT TRA-6

Nazwa handlowa DPTT Rubbex
Inne nazwy TRA-6
Nazwa chemiczna Dipentamethylene Thiuramtetrasulfide
Numer CAS 971-15-3
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(112,14 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(105,52 Kb)

MBT

Nazwa handlowa MBT Rubbex
Inne nazwy M
Nazwa chemiczna 2-(morfolinosulfanylo)benzotiazol 2-(morfolinotio)benzotiazol
Numer CAS 149-30-4
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(97,97 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(212,34 Kb)

MBTS

Nazwa handlowa MBTS Rubbex
Inne nazwy DM
Nazwa chemiczna disulfid di(benzotiazol-2-ilowy)
Numer CAS 120-78-5
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(210,47 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(234,91 Kb)

TBBS

Nazwa handlowa TBBS Rubbex
Inne nazwy NS
Nazwa chemiczna N-tert-butylo-2-benzotiazolosulfenoamid
Numer CAS 95-31-8
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(315,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(203,33 Kb)

TBzTD

Nazwa handlowa TBzTD Rubbex
Inne nazwy TBzTD
Nazwa chemiczna Tetrabenzyl thiuram disulfide
Numer CAS 10591-85-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(113,16 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(117,91 Kb)

TiBTD

Nazwa handlowa TiBTD Rubbex
Inne nazwy TiBTD
Nazwa chemiczna Kwas tetra (izobutylo) tioperoxydikarbaminowy
Numer CAS 3064-73-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(274,05 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(100,88 Kb)

TMTD

Nazwa handlowa TMTD Dimacit
Inne nazwy TT
Nazwa chemiczna tiuram disulfid tetrametylotiuramu
Numer CAS 137-26-8
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(211,31 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(258,72 Kb)

TMTM

Nazwa handlowa TMTM Rubbex
Inne nazwy TS
Nazwa chemiczna monosulfid tetrametylotiuramu
Numer CAS 97-74-5
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(104,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(209,34 Kb)

ZBEC

Nazwa handlowa ZBEC Rubbex
Inne nazwy ZTC
Nazwa chemiczna dibenzyl ditiocarbonate cynku
Numer CAS 136-23-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(118,44 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(112,40 Kb)

ZDBC

Nazwa handlowa ZDBC Rubbex
Inne nazwy BZ
Nazwa chemiczna bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku
Numer CAS 136-23-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(120,96 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(210,66 Kb)

ZDEC

Nazwa handlowa ZDEC Rubbex
Inne nazwy EZ
Nazwa chemiczna bis(dietyloditiokarbaminian) cynku
Numer CAS 14324-55-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(108,73 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(211,42 Kb)

ZMBT

Nazwa handlowa ZMBT Rubbex
Inne nazwy MZ
Nazwa chemiczna Bis(merkaptobenzotiazol) cynku
Numer CAS 155-04-4
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(267,24 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(196,38 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Sine Konimpex Invest