Krzemionka:

ZC-175GR

Nazwa handlowa ZC-175GR granulat
Gatunek 175
Nazwa chemiczna krzemionka strącona
Numer CAS 112926-00-8
Opakowanie worki papierowe 20 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(88,81 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(110,79 Kb)

ZC-175PR

Nazwa handlowa ZC-175PR proszek
Gatunek 175
Nazwa chemiczna krzemionka strącona
Numer CAS 112926-00-8
Opakowanie worki papierowe 15 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(87,91 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(110,79 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Biel cynkowa:

ZnO 99,9%

Nazwa handlowa biel cynkowa
Gatunek ZnO 99,9%
Nazwa chemiczna tlenek cynku
Numer CAS 1314-13-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg lub big bagi 1000 kg
Kraj pochodzenia Peru
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(75,67 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(214,09 Kb)

ZnO 99,5%

Nazwa handlowa biel cynkowa
Gatunek ZnO 99,5%
Nazwa chemiczna tlenek cynku
Numer CAS 1314-13-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg lub big bagi 1000 kg
Kraj pochodzenia Rumunia
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(105,10 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(254,00 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Przyspieszacze:

CBS

Nazwa handlowa CBS Rubbex
Inne nazwy HBS (CBS/CZ)
Nazwa chemiczna N-cykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenoamid N-cykloheksylo-1,3-benzotiazolo-2-sulfenoamid
Numer CAS 95-33-0
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(230,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(261,18 Kb)

DCBS

Nazwa handlowa DCBS Rubbex
Inne nazwy DZ
Nazwa chemiczna N,N’-dicykloheksylo-2-benzotiazol sulfonamid
Numer CAS 4979-32-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(113,41 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(185,67 Kb)

DPG

Nazwa handlowa DPG Rubbex
Inne nazwy D
Nazwa chemiczna 1,3-difenyloguanidyna
Numer CAS 102-06-7
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(94,13 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(331,09 Kb)

DPTT TRA-6

Nazwa handlowa DPTT Rubbex
Inne nazwy TRA-6
Nazwa chemiczna Dipentamethylene Thiuramtetrasulfide
Numer CAS 971-15-3
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(112,14 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(105,52 Kb)

MBT

Nazwa handlowa MBT Rubbex
Inne nazwy M
Nazwa chemiczna 2-(morfolinosulfanylo)benzotiazol 2-(morfolinotio)benzotiazol
Numer CAS 149-30-4
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(97,97 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(212,34 Kb)

MBTS

Nazwa handlowa MBTS Rubbex
Inne nazwy DM
Nazwa chemiczna disulfid di(benzotiazol-2-ilowy)
Numer CAS 120-78-5
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(210,47 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(234,91 Kb)

TBBS

Nazwa handlowa TBBS Rubbex
Inne nazwy NS
Nazwa chemiczna N-tert-butylo-2-benzotiazolosulfenoamid
Numer CAS 95-31-8
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(315,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(203,33 Kb)

TBzTD

Nazwa handlowa TBzTD Rubbex
Inne nazwy TBzTD
Nazwa chemiczna Tetrabenzyl thiuram disulfide
Numer CAS 10591-85-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(113,16 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(117,91 Kb)

TiBTD

Nazwa handlowa TiBTD Rubbex
Inne nazwy TiBTD
Nazwa chemiczna Kwas tetra (izobutylo) tioperoxydikarbaminowy
Numer CAS 3064-73-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(274,05 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(100,88 Kb)

TMTD

Nazwa handlowa TMTD Dimacit
Inne nazwy TT
Nazwa chemiczna tiuram disulfid tetrametylotiuramu
Numer CAS 137-26-8
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(211,31 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(258,72 Kb)

TMTM

Nazwa handlowa TMTM Rubbex
Inne nazwy TS
Nazwa chemiczna monosulfid tetrametylotiuramu
Numer CAS 97-74-5
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(104,12 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(209,34 Kb)

ZBEC

Nazwa handlowa ZBEC Rubbex
Inne nazwy ZTC
Nazwa chemiczna dibenzyl ditiocarbonate cynku
Numer CAS 136-23-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(118,44 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(112,40 Kb)

ZDBC

Nazwa handlowa ZDBC Rubbex
Inne nazwy BZ
Nazwa chemiczna bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku
Numer CAS 136-23-2
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(120,96 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(210,66 Kb)

ZDEC

Nazwa handlowa ZDEC Rubbex
Inne nazwy EZ
Nazwa chemiczna bis(dietyloditiokarbaminian) cynku
Numer CAS 14324-55-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(108,73 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(211,42 Kb)

ZMBT

Nazwa handlowa ZMBT Rubbex
Inne nazwy MZ
Nazwa chemiczna Bis(merkaptobenzotiazol) cynku
Numer CAS 155-04-4
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(267,24 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(196,38 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Opóźniacze:

Opóźniacz PVI

Nazwa handlowa PVI Rubbex
Gatunek CTP
Nazwa chemiczna N-(cykloheksylotio)ftalimid
Numer CAS 17796-82-6
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(211,65 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(281,82 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Antyutleniacze:

TMQ

Nazwa handlowa TMQ Rubbex
Inna nazwa TMQ
Nazwa chemiczna 1,2-dihydro-2,2,4- trimetylochinolina polimeryzowana
Numer CAS 26780-96-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(117,78 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(141,09 Kb)

IPPD

Nazwa handlowa IPPD Rubbex
Inna nazwa 4010
Nazwa chemiczna N-izopropylo-N'-fenylo-p-fenylenodiamina N-izopropylo-N'-fenylo-1,4-fenylenodiamina
Numer CAS 101-72-4
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(103,25 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(242,56 Kb)

6PPD

Nazwa handlowa 6PPD Rubbex
Inna nazwa 4020
Nazwa chemiczna N-1,3-dimetylobutylo-N`-fenylo-p-fenylenodiamina
Numer CAS 793-24-8
Opakowanie worki papierowe 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(124,73 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(241,65 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Żywice:

Żywica C9 85-95 95-105

Nazwa handlowa Żywica C9
Punkt mięknienia 85-95
95-105
Nazwa chemiczna żywica węglowodorowa
Numer CAS 64742-16-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
big bagi 500kg/1000kg
Kraj pochodzenia Rosja
TDS
TDS
(81,38 Kb)
MSDS
MSDS
(104,30 Kb)

Żywica C9 105-115

Nazwa handlowa Żywica C9
Punkt mięknienia 105-115 Gardner 13
Nazwa chemiczna żywica węglowodorowa
Numer CAS 64742-16-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
big bagi 500kg/1000kg
Kraj pochodzenia Rosja
TDS
TDS
(80,03 Kb)
MSDS
MSDS
(56,45 Kb)

Żywica C9 135-145

Nazwa handlowa Żywica C9
Punkt mięknienia 135-145 Gardner 5-8
Nazwa chemiczna żywica węglowodorowa
Numer CAS 64742-16-1
Opakowanie worki papierowe 25 kg
big bagi 500kg/1000kg
Kraj pochodzenia Rosja
TDS
TDS
(159,54 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Masterbatche:

CBS-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku CBS-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
N-cykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenoamid
Numer CAS 95-33-0
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(138,95 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(210,70 Kb)

CLD-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku CLD-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
Caprolactmadisuldife
Numer CAS 23847-08-7
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(110,07 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(211,64 Kb)

Opóźniacz E-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku Opóźniacz E-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
80% N-Phenyl-N-(trichloromethylsulfenyl)-Benzene Sulfonamide
Numer CAS 2280-49-1      
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(102,72 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(146,11 Kb)

IS 60-75

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku IS 60-75
Nośnik SBR
Nazwa chemiczna
75% sulphur
Numer CAS 7704-34-9    
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(95,18 Kb)

MBT-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku MBT-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
2-Merkaptobenzotiazol
Numer CAS 149-30-4
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(137,71 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(210,06 Kb)

MBTS-70/75

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku MBTS-70/75
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
Disulfid di (benzotiazol-2-ilowy)
Numer CAS 120-78-5
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(138,65 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(211,08 Kb)

OBSH-50

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku OBSH-50
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
50% Diphenyloxide-4,4'-disulphohydrazide
Numer CAS 80-51-3       
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(106,23 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(298,52 Kb)

PVI-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku PVI-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
80% N-(cyclohexylthio)-phthalimide
Numer CAS 17796-82-6         
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(97,69 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(200,02 Kb)

TBBS-80

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku TBBS-80
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
N-tert-butylobenzotioazol-2-sulfoamid
Numer CAS 95-31-8
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(107,25 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(210,93 Kb)

ZDTP-50

Nazwa handlowa Przyspieszacz na nośniku ZDTP-50
Nośnik EPDM/EVA
Nazwa chemiczna
50% Zinc dialkyldithiophosphate
Numer CAS 68649-42-3         
Opakowanie karton 25 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(142,86 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(92,36 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
Inne:

WOSKOP

Nazwa handlowa Woskop
Gatunek Woskop
Nazwa chemiczna wosk parafinowy
Numer CAS 64742-43-4
Opakowanie worki papierowe 20 kg
Kraj pochodzenia Polska
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(77,99 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(108,28 Kb)

Siarka mielona olejowana 1%

Nazwa handlowa Siarka
Gatunek Siarka mielona olejowana 1%
Nazwa chemiczna Siarka
Numer CAS 7704-34-9
Kraj pochodzenia Polska
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
(76,64 Kb)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki
(199,76 Kb)
musisz być zalogowany aby pobierać pliki
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Sine Konimpex Invest