Do surowców chemicznych, które są wykorzystywane w budownictwie, należy zaliczyć węglan litu. Surowiec ten jest dostępny w na rynku w trzech rodzajach: SF (Superfines), UF (Ultrafines), TG (Technical grade).

Co warto wiedzieć o węglanie litu?

Należy przede wszystkim wiedzieć, że węglan litu jest nieorganicznym, bezbarwnym związkiem chemicznym. Uzyskiwany jest z solanek znajdujących się np. w Chile i Boliwii.

Godnym uwagi jest również fakt, że lit w skorupie ziemskiej występuje razem z potasem i sodem. Warto zwrócić uwagę, że jest to najlżejszy z wszystkich odkrytych pierwiastków występujących w stanie stałym. Krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec w całości pokrywane jest przez import.

Należy jednak wiedzieć, że spośród dostępnych obecnie na rynku "przyspieszaczy" twardnienia, w zdecydowanej większości przypadków w recepturach zapraw klejowych do płytek wykorzystywany jest mrówczan wapnia albo spoiwo w postaci cementu glinowego (wraz z dodatkiem omawianego węglanu litu). Koniecznie trzeba zaznaczyć, że wszystkie zjawiska, a także reakcje chemiczne, które zachodzą w procesie hydratacji cementu, są nie tylko skomplikowane, ale również nie do końca wyjaśnione w niektórych przypadkach.

Czy węglan litu wpływa na wytrzymałość zapraw z cementu?

Zostały przeprowadzone badania nad wytrzymałością zapraw z cementu glinowego z wykorzystaniem różnych ilości węglanu litu. Dowiodły one jego oddziaływanie na przyspieszenie procesu hydratacji cementu glinowego. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie hydratacji w początkowej fazie. Już po upływie 24 godzin dodatek węglanu litu będzie wpływał na obniżenie wytrzymałości zaprawy.

Warto wiedzieć, że najwyższą wytrzymałością po upływie 24 godzin będą charakteryzowały się próbki zapraw bez węglanu litu. Można na bazie wyników badania stwierdzić, że jest on skutecznym aktywatorem hydratacji, jednak tylko w pierwszych godzinach od momentu wymieszania z wodą. Atut ten można wykorzystać w kwestii przyspieszenia narastania właściwości mechanicznych zapraw, do których należy zaliczyć m.in. zaprawy klejowe do płytek.

Zastosowanie węglanu litu w branży budowlanej

Omawiany surowiec w przemyśle budowlanym wpływa na zdecydowane przyspieszenie wiązania cementu. Jest to powód, dla którego jest to jeden z istotnych składników gotowych zapraw budowlanych. Ponadto wyroby, które posiadają w swoim składzie omawianą substancję, nie tylko znacznie ułatwiają, ale również oddziałują na skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie remontowo-budowlanych. W rezultacie oczywiście przełoży się to na efektywniejsze funkcjonowanie całej firmy. Węglan litu dzięki wspomnianym właściwościom jest bardzo wydajnym surowcem, który charakteryzuje się bardzo dużą liczbą zastosowań.

Węglan litu można bowiem bez żadnego problemu znaleźć w różnego rodzaju produktach, które można z powodzeniem wykorzystać w budownictwie. Należy do nich zaliczyć zaprawę klejową, wylewki samopoziomujące, cement glinowy czy zaprawę szybkoschnącą.

Koniecznie trzeba podkreślić, że bardzo duże znaczenie ma wykorzystanie właściwej ilości surowca. Nie wszyscy są bowiem świadomi, że zbyt duża jego zawartość negatywnie wpłynie nie tylko na trwałość, ale również wytrzymałość np. cementu.

Warto również dodać, że nawet niewielka ilość omawianego surowca w zupełności wystarczy do przyspieszenia wiązania się zapraw. Nie będzie to również miało niekorzystnego oddziaływania na jakość uzyskanych rezultatów. 
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest