Surowce chemiczne odgrywają ogromną rolę w nowoczesnym przemyśle gumowym. Ich rola - w zależności od surowca - ogranicza się najczęściej do udziału w określonych procesach chemicznych i technologicznych. W efekcie powstają bardzo złożone tworzywa sztuczne, materiały budowlane, a nawet ogólnie rozumiana chemia przemysłowa. 

Surowce chemiczne - podział i zastosowanie

W naszej ofercie nie mogło zabraknąć zarówno tych najbardziej znanych surowców, jak i też tych, które wykorzystywane są w specjalistycznych procesach technologicznych. Oto niektóre z nich.
  1. Antyutleniacze - to substancje, których zadaniem jest spowolnienie bądź wstrzymanie procesu utleniania substancji. Do grupy tej zaliczymy szereg substancji spożywczych np. regulatory kwasowości i askorbinian sodu, ale też substancje odgrywające ogromną rolę we wspomnianym przemyśle gumowym, czyli jony przejściowe (cynk, mangan, selen).
  2. Tlenek cynku - to związek chemiczny odgrywający ogromną rolę w przemyśle gumowym. Dodanie go do składu gumy przyspiesza proces wulkanizacji, zwiększając jednocześnie stopień usieciowienia. ZnO wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji przezroczystych tworzyw sztucznych i rozwiązań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  3. Tlenek tytanu - to związek chemiczny, który stanowi maksymalnie 10 procent tworzyw gumowych, stąd odgrywa istotną rolę w ich składzie. Zwykle jest stosowany do matowienia białych produktów gumowych i - w razie potrzeby - do rozjaśniania tworzyw kolorowych. W procesie tym stosuje się najczęściej dwa rodzaje tlenku: anataz i rutyl.
  4. Krzemionka - jest coraz częściej stosowana do produkcji opon. Skutecznie wzmacnia ona mieszankę bieżnika i - co równie ważne - znacznie zmniejsza opory toczenia. Coraz częściej wprowadza się ją zamiast sadzy, która wykazywała znacznie większe zużycie paliwa podczas standardowej eksploatacji.
  5. Stearyna - to kolejna substancja, która odgrywa ogromną rolę w przemyśle gumowym. Potocznie nazywana jest zmiękczaczem gumy a bardziej profesjonalnie - plastyfikatorem. Dzięki stearynie można przyspieszyć proces wulkanizacji (jest aktywatorem) i usprawnić proces tworzenia układów dyspersyjnych.
  6. Mrówczan wapnia - to związek soli kwasu mrówkowego i wapnia. Substancja ta wchodzi w skład szeregu substancji, zwiększając ich zdolność do twardnienia i jednocześnie odporność na oddziaływanie niskich temperatur. Mrówczan wapnia nie jest stosowany wyłącznie w przemyśle gumowym. Bardzo często wykorzystuje się go w przemyśle budowlanym, jako składnik betonu.
  7. Opóźniacze - to substancje chemiczne bardzo często stosowane w przemyśle gumowym. Stanowią one istotny składnik między innymi opon, dzięki którym można je przechowywać, bez ryzyka utraty przez nie określonych właściwości fizycznych, w tym przyczepności i odporności na działanie zimna. Poza tym opóźniacze ułatwiają mechaniczną obróbkę mieszanin gumowych (np. podczas wytłaczania). 

Surowce chemiczne - szeroki wachlarz możliwości


Powyższy podział jest tylko powierzchniowym zestawieniem niektórych surowców chemicznych. Nasza oferta jest pod tym względem znacznie bardziej złożona. Zajmujemy się również dostarczaniem specjalistycznych substancji i związków chemicznych, wykorzystywanych nie tylko w procesach związanych z przemysłem gumowym, ale też w wielu innych gałęziach gospodarki.

Podsumowanie

Antyutleniacze, opóźniacze, tlenki i inne surowce chemiczne, które dostarczamy naszym Klientom, to produkty spełniające najostrzejsze, stawiane przed nimi wymagania. Wchodzą one w skład bardzo złożonych i skomplikowanych reakcji chemicznych i procesów technologicznych.
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest