Konimpex Chemicals Sp. z o.o. został wyodrębniony ze struktur Konimpex Sp. z o.o. w lipcu 2013 roku. Nasza firma od samego początku swojej działalności dywersyfikuje obszary swoich działań oferując oprócz usługi czysto handlowej, również usługę czysto logistyczną, będąc często rekomendowanym do tego przez naszych klientów oraz dostawców.

Głównym rynkiem zbytu dla Konimpex Chemicals jest rynek producentów wyrobów gumowych oraz opon. Dodatkowo nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku świec i zniczy, na rynku budowlanym, ceramicznym i farbiarskim.

Dla Konimpex Chemicals jednym z ważniejszych czynników, który nieustannie doskonalimy jest logistyka. Doskonalenie procesu dystrybucji jest jednym z nadrzędnych celów naszej firmy handlowej.  Ponad 80% produktów znajdujących się w naszej ofercie pochodzi z Chin, Indii oraz Malezji. To właśnie dlatego logistyka odgrywa bardzo dużą rolę w procesie dystrybucji surowców chemicznych a nasza firma nieustannie stara się szukać nowych, najbardziej korzystnych rozwiązań dla naszych klientów oraz dostawców, oferując im nie tylko produkt ale cały szerokorozumiany serwis logistyczny.

GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest