Konimpex Chemicals w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
 
  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów poprzez doradztwo techniczne,
  • gwarantujemy dostawy surowców o najwyższej jakości w najkrótszym możliwym czasie, dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w realizację celów wynikających z niniejszej polityki, która jest wdrożona, zrozumiała i utrzymywana na wszystkich szczeblach firmy, a Kierownictwo Spółki jest bezpośrednio zaangażowane we wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

 
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest