Przemysł chemiczny stanął przed poważnym wyzwaniem jakim jest wdrożenie nowego prawodawstwa unijnego w zakresie chemikaliów – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r., a jego postanowienia będą sukcesywnie wdrażane, aż do 2018 roku.  System REACH dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Wprowadzone Rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

REACH - wyjaśnienie oznaczenia:

R
- Rejestrację

 • substancji produkowanych i importowanych w ilości powyżej 1 tony

E - Ocenę

 • substancji w państwach członkowskich przez przemysł i kompetentne urzędy
 • dokumentacji rejestracyjnych przez właściwe urzędy

A of Chemicals - Autoryzację (Udzielanie pozwoleń)

 • na substancje bardzo wysokiej uwagi (CMR, PBT i vPvB)
 

Kogo dotyczy rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH związane jest z obowiązkiem rejestracji przez producenta lub importera substancji dostarczanych dalszym użytkownikom w ilościach przekraczających 1 tonę. Dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się obrotem substancjami chemicznymi, tj.:

 • producentów oraz importerów substancji chemicznych posiadających siedzibę w UE,
 • dalszych użytkowników wytwarzających preparaty (mieszaniny) do zastosowania końcowego,
 • dystrybutorów substancji i preparatów chemicznych.
   
Konimpex Chemicals - jako bezpośredni importer substancji chemicznych spoza granic UE - dokłada wszelkich starań, aby realizowany proces importu był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem REACH. Rejestracja substancji dokonywana jest bezpośrednio przez Dostawców lub ich Wyłącznych Przedstawicieli z UE, którzy zgodnie z art. 8 dysponują dostępnymi i aktualnymi informacjami o wielkości importu oraz nabywanych substancjach. Celem spełnienia wymagań obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie niezbędne informacje przekazywane są w dół łańcucha dostaw, w tym także naszym Klientom w kartach charakterystyki poszczególnych surowców.


Terminy rejestracji:

Przypominamy, że 1 grudnia 2010 minął okres rejestracji pełnej dla substancji powyżej 1000 ton/rok, substancji R50/R53 powyżej 100 ton/rok oraz substancji CMR kat. 1 i 2 powyżej 1 tony/rok.

Dla rejestracji właściwej pozostałych substancji zastosowanie mają następujące terminy:

 • 1 czerwca 2013 – termin ostateczny rejestracji substancji 100-1000 ton/rok
 • 1 czerwca 2018 – termin ostateczny rejestracji substancji 1-100 ton/rok
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest