Konimpex Chemicals Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 lipca 2013 wyodrębniając się z dotychczasowego Zakładu Surowców Chemicznych Konimpex Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest obrót surowcami chemicznymi na rynku międzynarodowym, w tym: krzemionki, przyspieszaczy wulkanizacji, antyutleniaczy, surowców olejopochodnych, fluoroelastomerów, fluoropolimeróow, chloro parafiny, żywicy.

Jako dynamicznie rozwijająca się firma Konimpex Chemicals Sp. z o.o. nieustannie zwiększa atrakcyjność oferowanych surowców a także poszerza asortyment o nowe surowce. Dodatkowym celem jest także prowadzenie badań i rozwoju przy współpracy z instytucjami naukowymi co zaowocować ma nowymi projektami biznesowymi w kolejnych latach.Powołanie Konimpex Chemicals Sp. z o.o. to również odpowiedź na potrzeby rynku, dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych, optymalizacja kosztów działalności związanej z dotychczasową aktywnością w Polsce i Rumunii oraz przygotowanie struktury gotowej do nowych wyzwań.
 
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest