Od początku naszego powstania posiadamy System Zarządzania Jakością ISO 9001, natomiast od 2016 roku System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Systemy te są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register w zakresie zakup i sprzedaż surowców chemicznych i przemysłowych, usługi w zakresie logistyki i magazynowania.  


Zgodnie z założeniami polityki jakości Głównym celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych oraz usług w zakresie logistyki i magazynowania, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe naszych Klientów.
Chcemy pomagać naszym Klientom w znalezieniu nowych źródeł surowców, które pozwolą im na zwiększenie swojej konkurencyjności i doskonalenie ich produktu końcowego.
Konimpex Chemicals w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów poprzez doradztwo techniczne,
  • gwarantujemy dostawy surowców o najwyższej jakości, w najkrótszym możliwym czasie poprzez współpracę z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie dostarczanych surowców, infrastruktury magazynowej oraz transportowej,
  • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań,
  • monitorujemy, analizujemy i minimalizujemy wszelkie ryzyka związanie z naszą działalnością,
  • jesteśmy otwarci na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie oferowanych przez nas surowców, zgłaszania uwag i opinii stron zainteresowanych a także informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem produktów w łańcuchu dystrybucyjnym.
Zobowiązujemy się do:
  • przestrzegania obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności,
  • ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, tj. podejmowanie działań prowadzących do realizacji polityki środowiskowej oraz przyjętych w Spółce celów i zadań środowiskowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w całym łańcuchu dystrybucyjnym dodatków do pasz w oparciu o międzynarodowe standardy FAMI-QS,
  • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zgodnie z przyjętą Polityką Zrównoważonego Rozwoju firmy.
Wszyscy jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu bezpieczeństwa i jakości dodatków do pasz i premiksów FAMI-QS.
 
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest