ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” została założona w 2007 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową wspierającą osoby niepełnosprawne we wszystkich naturalnych potrzebach, aspiracjach i marzeniach, na każdym etapie ich życia, często od momentu narodzin.

W zagadnienia związane z pielęgnacją i wychowaniem niepełnosprawnej pociechy wprowadza rodziców konsultant, pełniący rolę przewodnika po nowym, nieznanym dla rodziców gruncie.

Więcej informacji - www.otwarcie.pl.

 
REACH
Przemysł chemiczny stanął przed poważnym wyzwaniem jakim jest wdrożenie nowego prawodawstwa unijnego w zakresie chemikaliów – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r., a jego postanowienia będą sukcesywnie wdrażane, aż do 2018 roku.  System REACH dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Wprowadzone Rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

REACH - wyjaśnienie oznaczenia:

R
- Rejestrację

 • substancji produkowanych i importowanych w ilości powyżej 1 tony

E - Ocenę

 • substancji w państwach członkowskich przez przemysł i kompetentne urzędy
 • dokumentacji rejestracyjnych przez właściwe urzędy

A of Chemicals - Autoryzację (Udzielanie pozwoleń)

 • na substancje bardzo wysokiej uwagi (CMR, PBT i vPvB)
 

Kogo dotyczy rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH związane jest z obowiązkiem rejestracji przez producenta lub importera substancji dostarczanych dalszym użytkownikom w ilościach przekraczających 1 tonę. Dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się obrotem substancjami chemicznymi, tj.:

 • producentów oraz importerów substancji chemicznych posiadających siedzibę w UE,
 • dalszych użytkowników wytwarzających preparaty (mieszaniny) do zastosowania końcowego,
 • dystrybutorów substancji i preparatów chemicznych.
   
Konimpex Chemicals - jako bezpośredni importer substancji chemicznych spoza granic UE - dokłada wszelkich starań, aby realizowany proces importu był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem REACH. Rejestracja substancji dokonywana jest bezpośrednio przez Dostawców lub ich Wyłącznych Przedstawicieli z UE, którzy zgodnie z art. 8 dysponują dostępnymi i aktualnymi informacjami o wielkości importu oraz nabywanych substancjach. Celem spełnienia wymagań obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie niezbędne informacje przekazywane są w dół łańcucha dostaw, w tym także naszym Klientom w kartach charakterystyki poszczególnych surowców.


Terminy rejestracji:

Przypominamy, że 1 grudnia 2010 minął okres rejestracji pełnej dla substancji powyżej 1000 ton/rok, substancji R50/R53 powyżej 100 ton/rok oraz substancji CMR kat. 1 i 2 powyżej 1 tony/rok.

Dla rejestracji właściwej pozostałych substancji zastosowanie mają następujące terminy:

 • 1 czerwca 2013 – termin ostateczny rejestracji substancji 100-1000 ton/rok
 • 1 czerwca 2018 – termin ostateczny rejestracji substancji 1-100 ton/rok
ISO

Od początku naszego powstania posiadamy System Zarządzania Jakością ISO 9001, natomiast od 2016 roku System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Systemy te są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register w zakresie zakup i sprzedaż surowców chemicznych i przemysłowych, usługi w zakresie logistyki i magazynowania.  


Zgodnie z założeniami polityki jakości Głównym celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych oraz usług w zakresie logistyki i magazynowania, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe naszych Klientów.
Chcemy pomagać naszym Klientom w znalezieniu nowych źródeł surowców, które pozwolą im na zwiększenie swojej konkurencyjności i doskonalenie ich produktu końcowego.
Konimpex Chemicals w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
 • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów poprzez doradztwo techniczne,
 • gwarantujemy dostawy surowców o najwyższej jakości, w najkrótszym możliwym czasie poprzez współpracę z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie dostarczanych surowców, infrastruktury magazynowej oraz transportowej,
 • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań,
 • monitorujemy, analizujemy i minimalizujemy wszelkie ryzyka związanie z naszą działalnością,
 • jesteśmy otwarci na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie oferowanych przez nas surowców, zgłaszania uwag i opinii stron zainteresowanych a także informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem produktów w łańcuchu dystrybucyjnym.
Zobowiązujemy się do:
 • przestrzegania obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności,
 • ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, tj. podejmowanie działań prowadzących do realizacji polityki środowiskowej oraz przyjętych w Spółce celów i zadań środowiskowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w całym łańcuchu dystrybucyjnym dodatków do pasz w oparciu o międzynarodowe standardy FAMI-QS,
 • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zgodnie z przyjętą Polityką Zrównoważonego Rozwoju firmy.
Wszyscy jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu bezpieczeństwa i jakości dodatków do pasz i premiksów FAMI-QS.
 
AEO
Przedsiębiorca posiadający status AEO cieszy się zaufaniem organów celnych, a jego prestiż i wysiłek włożony w spełnienie odpowiednich warunków i kryteriów przekłada się na określone korzyści w obrocie towarowym z zagranicą. Przede wszystkim istotne jest to, że status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Ponadto status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:
 
 • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
 • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.
POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA
Głównym celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych oraz usług w zakresie logistyki i magazynowania, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe naszych Klientów.

Chcemy pomagać naszym Klientom w znalezieniu nowych źródeł surowców, które pozwolą im na zwiększenie swojej konkurencyjności i doskonalenie ich produktu końcowego.

Konimpex Chemicals w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
 
 • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów poprzez doradztwo techniczne,
 • gwarantujemy dostawy surowców o najwyższej jakości, w najkrótszym możliwym czasie poprzez współpracę z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie dostarczanych surowców, infrastruktury magazynowej oraz transportowej,
 • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań,
 • monitorujemy, analizujemy i minimalizujemy wszelkie ryzyka związanie z naszą działalnością,
 • jesteśmy otwarci na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie oferowanych przez nas surowców, zgłaszania uwag i opinii stron zainteresowanych a także informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem produktów w łańcuchu dystrybucyjnym.

Zobowiązujemy się do:
 
 • przestrzegania obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności,
 • ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, tj. podejmowanie działań prowadzących do realizacji polityki środowiskowej oraz przyjętych w Spółce celów i zadań środowiskowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w całym łańcuchu dystrybucyjnym dodatków do pasz w oparciu o międzynarodowe standardy FAMI-QS,
 • podejmowania niezbędnych działań w celu zapobiegania oszustwom i ochronie pasz,
 • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zgodnie z przyjętą Polityką Zrównoważonego Rozwoju firmy.
Wszyscy jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu bezpieczeństwa i jakości dodatków do pasz i premiksów FAMI-QS.

Konin, dnia 24.04.2020 r.

Prezes Zarządu                                              Członek Zarządu                              
Cezary Głuchowski                                         Justyna Kaźmierczak                          
  
 
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest