Przedsiębiorca posiadający status AEO cieszy się zaufaniem organów celnych, a jego prestiż i wysiłek włożony w spełnienie odpowiednich warunków i kryteriów przekłada się na określone korzyści w obrocie towarowym z zagranicą. Przede wszystkim istotne jest to, że status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Ponadto status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:
 
  • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

 
Świadectwo AEO (174,89 Kb, aby pobrać plik, musisz być zalogowany)
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest